in

Największe pomysły cechuje prostota…

Największe pomysły cechuje prostota...

Największe pomysły cechuje prostota.William Golding