in

Każdy człowiek ma trzy życia w sobie…

Każdy człowiek ma trzy życia w sobie...

Każdy człowiek ma trzy życia w sobie: jedno, po którym płacze, drugie, w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa. Józef Ignacy Kraszewski