in , ,

Żaden promień słońca nie ginie…

Cytaty o życiu, cytaty o słońcu: Żaden promień słońca nie ginie...

Albert Schweitzer – cytaty

„Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć”.

– Albert Schweitzer