in

Język jest systemem znaków…

Język jest systemem znaków...

Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego. Ferdinand de Saussure