in ,

I śmiech niekiedy może być nauką…

I śmiech niekiedy może być nauką...

I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa. Ignacy Krasicki