in ,

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony…

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony...

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa. Mark Twain