in

Nawet dziwna miłość jest lepsza…

Nawet dziwna miłość jest lepsza...

Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości. Stephen King, Zielona Mila