in

We mnie żyjesz…

We mnie żyjesz...

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dzieje Apostolskie 17,28