in

Najbardziej śmieszne pragnienie…

Najbardziej śmieszne pragnienie...

Najbardziej śmieszne pragnienie to pragnienie podobania się wszystkim. Johann Wolfgang von Goethe