in ,

Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga…

Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga...

Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat. Aleksander Świętochowski