in , , ,

Walczyliśmy o Orła, teraz – o koronę dla Niego…

Walczyliśmy o Orła, teraz - o koronę dla Niego...

Walczyliśmy o Orła, teraz – o koronę dla Niego, hasłem naszym Bóg, Ojczyzna, Honor. Józef Kuraś