in

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie…

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie...

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich. Stendhal