in

Pierwszy warunek sukcesu: trzeba koncentrować…

Pierwszy warunek sukcesu: trzeba koncentrować...

Pierwszy warunek sukcesu: trzeba koncentrować fizyczną i umysłową energię wyłącznie na jednym zadaniu i nie poddawać się znużeniu. Thomas Edison