in

Jeśli Kościół nie zostanie nawrócony…

Jeśli Kościół nie zostanie nawrócony...

Jeśli Kościół nie zostanie nawrócony, nie przetrwa. Jan Paweł II