in

Tymczasem większość z nas, jak podejrzewam…

Tymczasem większość z nas, jak podejrzewam...

Tymczasem większość z nas, jak podejrzewam, postępuje odwrotnie: podejmujemy instynktowną decyzję, a potem budujemy infrastrukturę rozumowania, by tę decyzję usprawiedliwić. I nazywamy rezultat poczuciem zdrowego rozsądku. Julian Barnes, Poczucie kresu