in

Prostota jest szczytem wyrafinowania….

Prostota jest szczytem wyrafinowania....

Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci