in

Najważniejszą opinią jest ta, którą mamy…

Najważniejszą opinią  jest ta, którą mamy...

Najważniejszą opinią jest ta, którą mamy na własny temat, a najważniejsze, co mówimy, to to, co mówimy do siebie… Zig Ziglar