in ,

Właśnie to mnie fascynuje w lustrach….

Właśnie to mnie fascynuje w lustrach....

Właśnie to mnie fascynuje w lustrach. Odbijały tyle ludzkich twarzy… Niełatwo się oprzeć wrażeniu, iż jakaś cząstka każdej z tych osób w nich pozostała. Alfred Hitchcock