in

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne…

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne...

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. św. Augustyn