in ,

Im mniej ludzie myślą…

Im mniej ludzie myślą...

Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. Monteskiusz