in

Piękne jest to, od czego nic nie można odjąć…

Piękne jest to, od czego nic nie można odjąć...

Piękne jest to, od czego nic nie można odjąć i do czego nic nie można dodać. Jerzy Drobnik