in , ,

Nie ma pracy bez pomyłek, jak nie ma życia…

Nie ma pracy bez pomyłek, jak nie ma życia...

Nie ma pracy bez pomyłek, jak nie ma życia. Z życiem nawet gorzej, bo najczęściej nie da się naprawić. Albo od początku do końca jest pomyłką. Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie