in

Działaj zawsze na korzyść bliźniego…

Działaj zawsze na korzyść bliźniego...

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Stefan Wyszyński