in

Niemcewicz vs Krasicki

Niemcewicz vs Krasicki

Kto z brzydką grzeszy, dwa razy grzeszy Bo Boga obraża i ludzi śmieszy. Julian Ursyn Niemcewicz