in , ,

Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw…

Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia… Erich Fromm

Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw...