in ,

Proszę o to nie dla siebie, nie dla Solidarności…

Proszę o to nie dla siebie, nie dla Solidarności...

Proszę o to nie dla siebie, nie dla Solidarności, dla Polski. Dla naszego lepszego dziś i jutra. To nie jest jeszcze wolność i demokracja, ale to jest ważny krok na drodze do wolnej, demokratycznej, gospodarnej Polski. Lech Wałęsa, maj 1989 r.