in

Nie mógł zasnąć. I im bardziej się o to starał…

Nie mógł zasnąć. I im bardziej się o to starał...

Nie mógł zasnąć. I im bardziej się o to starał, tym bardziej nie mógł. Alan Alexander Milne