in

Chodziliśmy, nie szukając się…

Chodziliśmy, nie szukając się...

Chodziliśmy, nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć. Julio Cort