in

O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie…

O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie...

O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka.Autor nieznany