in ,

Bogatym nie jest ten, kto posiada…

Bogatym nie jest ten, kto posiada...

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. Jan Paweł II