in

Wariat to człowiek…

Wariat to człowiek...

Wariat to człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną. Ambrose Bierce