in

Najlepszym sposobem, by zerwać z nawykiem…

Najlepszym sposobem, by zerwać z nawykiem...

Najlepszym sposobem, by zerwać z nawykiem, jest wyrobienie sobie jakiegoś innego. Maya Phillips