in

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn…

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn...

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles