in ,

Strata czasu jest…

strata-czasu

Strata czasu jest, podobnie do śmierci, nieodwracalna. Piotr I Wielki