in

Demokracja jest wtedy…

demokracja_jest_wtedy_2014-09-17_08-29-33

Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania Benjamin Franklin