in

Często cieszymy się dziełem…

Często cieszymy się dziełem...

Często cieszymy się dziełem, a pogardzamy wykonawcą. Plutarch