in , ,

Patriotyzm jest formą pobożności…

Patriotyzm jest formą pobożności

Patriotyzm jest formą pobożności, istnieją bowiem trzy podstawowe formy pobożności: miłość Boga, miłość bliźniego oraz miłość ojczyzny. Każda z nich oparta jest na sprawiedliwości. Fulton John Sheen