in

W konfrontacji ze strumienia ze skałą…

W konfrontacji ze strumienia ze skałą...

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. Budda