in

Do powstańca

Do powstańca

Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł… Stanisław Marczak