in

Im poważniejsza waga problemu…

Im poważniejsza waga problemu...

Im poważniejsza waga problemu, z tym większą lekkością powinno się go rozpatrywać. Andrzej Niewinny Dobrowolski