in ,

Zobaczyć świat w ziarenku piasku…

Zobaczyć świat w ziarenku piasku...

Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie  – nieskończoność czasu. William Blake