in , ,

Systemy dyktatorskie zmuszają do konformizmu…

Systemy dyktatorskie zmuszają do konformizmu...

Systemy dyktatorskie zmuszają do konformizmu groźbą i terrorem; kraje demokratyczne – perswazją i propagandą. Erich Fromm