in ,

Dzieci trzeba tak wychowywać…

3

Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi. Tomasz Rybak