in ,

Dobra żona jest jak dar Boży…

Dobra żona jest jak dar Boży...

Dobra żona jest jak dar Boży. Ona szczęście domu mnoży. Mikołaj Rej