in ,

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż…

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż...

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. Antoine de Saint-Exupery