in

Żyje się tylko raz, ale jeśli…

Żyje się tylko raz, ale jeśli...

Żyje się tylko raz, ale jeśli robisz to właściwie, jeden raz wystarczy. Mae West