in

Europo bez Jezusa już nie jesteś sobą

Nostradamus – cytaty

„Europo bez Jezusa
już nie jesteś sobą.
I ci bez wiary
i ci od Mahometa,
Przez długie lata będą cię opluwać,
I od wewnątrz niszczyć aż do samych kości.” – Nostradamus