in

Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić

Abraham Lincoln – cytaty

„Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić” – Abraham Lincoln