in

Świat nie jest. Świat się wiecznie zaczyna

Julian Przyboś  – cytaty

„Świat nie jest. Świat się wiecznie zaczyna” – Julian Przyboś