in

Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miłości

Erich Fromm – cytaty

„Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miłości są: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie” – Erich Fromm